Opvoeding:

Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kun je een beroep doen op mij.

Ik leer kind en ouders hoe zij hun problemen gemakkelijker kunnen oplossen.
Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens deze verandering.
Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Waar loop je als ouder tegenaan? Waar kun je wel wat hulp gebruiken? Soms kan het gewoon zo zijn dat je vast loopt, alles al hebt geprobeerd, maar toch niet verder komt, ik bied dan graag mijn hulp aan om samen oplossingsgericht te werk te gaan.

Ook is het mogelijk om het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school van uw kind te betrekken in het coaching-traject, dit kan de ontwikkeling van uw kind ten goede komen.

Het kan zijn dat ik u doorverwijs naar andere hulpverleners wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt.

Hoe ziet de coaching eruit?

1 | Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we samen (meestal nog zonder uw kind) of kindercoaching geschikt is. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek.

2 | Intake
Na de kennismaking volgt een tweede gesprek. Aan de hand van een intakeformulier bespreken we uitgebreid wat er aan de hand is en waar u en uw kind hulp bij willen.

3 | Coaching
Na een oudergesprek waarin ik de mogelijkheden met u doorneemt start de coaching. Doel is u of uw kind te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten.

4 | Afronding
Wanneer u en uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we de behandeling op een leuke manier af. Ook vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats en geeft de kindercoach adviezen voor de toekomst.